Over ‘officiële’ geschiedschrijving versus waarheidsvinding

Geplaatst op maandag 1 september, 2014

Vanwege een zakelijk en inhoudelijk meningsverschil is het boek ‘Opgevangen in andijvielucht’ niet in opdracht van het Nationaal Archief verschenen, maar op 21 maart 2014 als onafhankelijke publicatie. Je zou denken dat de onweerlegbare feiten in het boek de basis voor de tentoonstelling ‘Opgevangen in de spruitjeslucht’ zouden zijn, die als onderdeel van Het Geheugenpaleis in het Archief prijkt.

Integendeel. ‘Indische repatrianten in Nederlandse contractpensions 1945-1970’ vermeldt de expositie. Meteen maar twee blunders in de ondertitel: contractpensions werden pas in het voorjaar van 1950 geintroduceerd en de ontheemde gezinnen die tussen 1950 en 1970 gedwongen arriveerden, waren allesbehalve repatrianten. De lachwekkende ‘inburgeringsquiz met een knipoog’ is gebaseerd op de Djangan Loepah-stencils, die verstrekt werden door de maatschappelijk werksters van het CCKP. Anno 2014 gelooft de staf van het Nationaal Archief nog steeds in de mythe van de ‘geruisloze integratie’.