Archief

AANVRAAG INDIENEN VOOR JAPANSE COMPENSATIE

De epiloog van ‘Opgevangen in andijvielucht’ (pag. 374-423) vermeldt in totaal tien openstaande claims van de Indische gemeenschap jegens de Staat der Nederlanden, banken en verzekeraars. Allereerst het goede nieuws voor wat betreft de Japanse compensatie onder het zogeheten Stikker-Yoshida Akkoord dat in 1956 tussen de Nederlandse en Japanse regering is gesloten: tot op de dag van vandaag neemt de Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP) aanvragen van voormalige krijgsgevangenen en burgergeïnterneerden in Japanse kampen in behandeling. Zie hiervoor de website van de SAIPDe uitkering is overerfbaar, maar wordt zonder indexatie uitgekeerd. Mocht u als rechthebbende of als kind van een voormalig geïnterneerde staatsburger een aanvraag indienen bij de SAIP en de niet-geïndexeerde uitkering ontvangen, kunt u me dit dan laten weten via info@andijvielucht.nl?AANVULLENDE INFORMATIE GEZOCHT

Voor de claim betreffende de Thaise compensatiegelden op basis van de verkoop van de Birmaspoorweg ben ik op zoek naar voormalige dwangarbeiders aan de beruchte ‘Dodenlijn’ en hun erfgenamen die nooit geweten hebben dat iedere ex-dwangarbeider recht heeft op compensatie. In juli en december 1954 heeft er in enkele Nederlandse kranten een oproep gestaan, waarna ex-krijgsgevangenen zich per briefkaart bij het ministerie van Buitenlandse Zaken dienden aan te melden. Rechthebbenden en hun erfgenamen kunnen contact opnemen via: info@andijvielucht.nl

Voor de claim betreffende de Indonesische herstelbetalingen ben ik op zoek naar rechthebbenden die tussen 1 december 1957 en 1 september 1962 noodgedwongen Indonesië dan wel Nederlands Nieuw-Guinea moesten ontvluchten met achterlating van al hun bezittingen. Onder de zogeheten Verdelingswet konden rechthebbenden in de periode 19 mei – 19 augustus 1969 een schadeclaim indienen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Indien u nooit geweten heeft van deze compensatieregeling, kunt u me dan via info@andijvielucht.nl contacteren?